Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Modernizare statie uscare gaze Garbovi“, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  ’’Modernizare statie uscare gaze Garbovi“, propus a fi amplasat in  com. Garbovi, tarlalele 20, 24/1,113, parcelele A115/9, A1177/1, jud. Ialomita.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu nr.1, in zilele de luni–joi 08.00–16.30, vineri intre orele 08.00–14.00, la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro si la sediul Primariei Garbovi din jud. Ialomita. Publicului interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii pe pagina de internet a APM Ialomita.