Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC AGROLIDER SRL titular al proiectului “Construire silozuri metalice”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire silozuri metalice”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Jilavele, sat Slatioarele, jud. Ialomita  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro si la sediul Primariei Jilavele,  jud. Ialomita.  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita