Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

SC MARISTAR COM SRL, titular al proiectului: „LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER , ÎN COMUNA STELNICA, JUDEŢUL IALOMIŢA„, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE ŞANTIER, ÎN COMUNA STELNICA, JUDEŢUL IALOMIŢA propus a fi amplasat în extravilanul comunei Stelnica, jud. Ialomiţa

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.l, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen dc 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.