Anunț public – Intenție elaborare PUZ

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

INTENŢIE DE ELABORARE

Plan Urbanistic Zonal

Subsemnatul ION PETRACHE GABRIEL  în calitate de iniţiator şi beneficiar al documentaţiei de urbanism aferente proiectului

„CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINŢE P+2 ETAJE”

amplasat in Str.REGELE FERDINAND, nr. 63A-63C, Municipiul Urziceni, Judeţul Ialomiţa, anunţă publicul interesat cu privire la Etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare a documentaţiei de urbanism menţionate anterior, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Persoanele interesate să trimită comentarii, observaţii şi propuneri o pot face ia sediul Primăriei Municipiului Urziceni, Str. Calea Bucureşti nr. 102, cam. 10 – Compartimentul Urbanism şi pe adresa de e-mail [email protected]urziceni.ro. respectiv [email protected].