Anunț Public

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Anunț Public: U.A.T. Municipiul Fetești, titular al proiectrului “Amenajare parcări strada Călărași”,

anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Amenajare parcări strada Călărași”, propus a fi amplasat în municipiul Fetești, strada Călărași, județul Ialomița:

nu se impune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu nr. 1, în zilele luni-joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro și la sediul Primăriei Fetești, județul Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.