Anunț Public

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Cabinet Individual de Insolventa Cutov Alina lichidator judiciar al S.C. Adi Cost S.R.L. in faliment, cu sediul în loc. Facaeni, str.Calea Fetesti nr.154, J21/236/2003, CUI 15493217 anunta VANZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTA CU UN CUMPARATOR IDENTIFICAT URMATA DE SUPRAOFERTA, in conditiile prevazute de art.156, alin.(3) din Legea nr.85/2014 conform Regulamentului de vanzare aprobat de Adunarea creditorilor din data de 27.02.2020, a bunului mobil autoutilitara marca Ford Transit avand numar inmatriculare IL 10 ROU an fabricatie 2001, motorina, capacitate motor 2.402 cmc, 282.589 km. Bunul mobil descris anterior se vinde liber de sarcini conform art.91 din Legea 85/2014 iar pretul ofertat este de 5.042 lei+TVA. Pasul de suprafofertare este de 10% din preţul de vânzare aprobat de creditori și va putea fi oferit de orice potenţial cumpărător, până cel târziu la data de 16.06.2021, în conformitate cu prevederile art.156 alin.4 din Legea 85/2014, prin cerere adresată lichidatorului judiciar. Supraofertele se vor depune in plicuri sigilate la biroul lichidatorului judiciar situat in Constanta, str.Castanilor nr.20, mansarda, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau direct cu primirea numarului de inregistrare al supraofertei,cel mai tarziu pana la data de 16.06.2021 ora 10.00, fiind insotite in mod obligatoriu de dovada achitarii in contul unic de insolventa a garantiei de participare in valoare de 10% din pretul oferit de supraofertant. Participarea la sedinta de supraofertare este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini in suma de 200 leidepunerea garantiei de participare in valoare de 10% din pretul oferit de supraofertant in contul unic de insolventa al SC Adi Cost SRL nr. RO64BRDE230SV06665672300 deschis la BRD a actelor de identificare ale ofertantului si ale reprezentantului acestuia pana la termenul limita de depunere a ofertelor. Sedinta de supraofertare va avea loc la data de 16.06.2021, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din Constanta, str.Castanilor nr.20, mansarda in prezenta tuturor ofertantilor, ocazie cu care acestia fie isi mentin oferta pentru bunul mobil oferit spre vanzare, fie supraoferteaza. Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la sedinta de supraofertare la termenul de vanzare stabilit, la locul, data si ora fixate in acest scop si pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare. Nu vor fi admise la ședința de negociere directă persoanele care nu au depus până la 16.06.2021 ora 10.00 toate documentele solicitate în caietul de sarcini. Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege. Informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar din Constanta, str.Castanilor nr.20, mansarda sau la tel. 0753.026349.