Anunț Public

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 şi alin.4 din Legea nr.52/2003 republicată privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia următorul proiect :

  1. Hotărîre privind modificarea și completarea H.C.L. 124/27.08.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul referitor la circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în Municipiul Slobozia .

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătăţirii proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia,  la dl. Muraraşu Ilie Cristian, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, et.4, cam. 53, telefon  0243 231 450, interior 149, în termen de 10 zile calendaristice de la afişarea proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate este afişat la Sediul Municipiului Slobozia şi poate fi accesat pe site-ul primăriei www.sloboziail.ro , în secţiunea Informaţii / Transparenţă Decizională .

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️