Anunț – Primăria Municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa, anunţă vânzarea următoarelor bunuri:

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

  a. Clădirea Centralei termice CT 2 situată pe str. Aleea Depoului, având o suprafaţă construită de 325 mp iar terenul  aferent clădirii, supus vânzării în suprafaţă de 454 mp;

  b. Clădirea Centralei termice CT Ans. 56, situată pe str.  22 Decembrie, – care face corp comun cu fosta centrală CT6, având o suprafaţă construită de 26 mp iar ternul  aferent clădirii, supus vânzării în suprafaţă de 39 mp.

c. Clădirea Centralei termice CT 1, situată pe str. Călăraşi, nr. 571, demisol Bl. 10, în suprafaţă de 268 mp. şi teren intravilan în diviziune , în suprafaţă de 101 mp.

Organizatorul licitaţiei : Primăria Municipiului Feteşti, cu sediul în Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, jud. Ialomiţa

1. Forma licitaţiei: publică deschisă cu depunere de oferte in plic

2. Data licitaţiei: 23.07.2012;

3. Termenul limită de depunere a ofertelor: 23.07.2012, ora 1000. Data de deschidere a  ofertelor 23.07.2012, ora 1100

4. Participanţii  la licitaţie vor ridica documentele licitaţiei de la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, Compartiment Programe de Investiţii şi Dezvoltare , începând cu data  10.07.2012, între orele 9oo şi 15oo , tel . 0243/206039;

5. Pentru clădirea centralei CT1:Garanţia de participare la licitaţie = 1.000 lei; taxa de participare la licitaţie =300 lei; preţul de pornire la licitaţie=52.500 lei;

6. Pentru clădirea centralei CT2: Garanţia de participare la licitaţie = 2.300 lei; taxa de participare la licitaţie =500 lei; preţul de pornire la licitaţie=115.320 lei;

7. Pentru clădirea centralei CT Ans.56 ap. :Garanţia de participare la licitaţie = 260 lei; taxa de participare la licitaţie =200 lei; preţul de pornire la licitaţie=13.400 lei;

8. Ofertanţii vor prezenta la licitaţie documentele solicitate in caietul de sarcini.

 

PRIMAR,

Gheorghe CATRINOIU