Anunț: OCPI Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Valea Ciorii, sectoarele cadastrale 0-15

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ialomita anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Valea Ciorii, sectoarele cadastrale 0-15 (cu imobile amplasate atat in intravilan, cat si in extravilan), incepand cu data de 20 octombrie 2020, pe o perioada de 60 zile calendaristice, conform art. 14 alin 1 din Legea 7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul  contractului “Servicii de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor situate in 6 UAT din judetele Calarasi si Ialomita” (UAT Scanteia si UAT Valea Ciorii, judetul Ialomita).

Afisarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza în locaţiile puse la dispoziţie de către Primăria comunei Valea Ciorii, precum şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, respectiv pe pagina de internet a ANCPI.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei comunei Valea Ciorii si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa : http://www.ancpi.ro/pnccf/.