Anunț licitație publică

S.C. ALEXBE & ELY S.R.L. – societate in faliment, continuă organizarea de licitații publice cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri:

-teren cu suprafață de 1500 mp – com. Reviga, sat Mircea cel Bătrân, jud. Ialomița;

-cuști, accesorii și plasă confecționat cuști.

La acest moment prețurile sunt diminuate cu 30% față de cele stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de valorificare aprobat de creditori.

Licitațiile se organizează la sediul lichidatorului judiciar situat în Călărași, str. Plevna, nr. 189, jud. Călărași.

La licitații pot participa persoane fizice sau juridice care achită taxa de participare și depun garanția de participare cu cel puțin o zi înaintea licitațiilor. Caietul de sarcini poate fi obținut contra cost, zilnic la sediul lichidatorului judiciar.

Pentru relații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar la tel. 0242/313477, email [email protected], [email protected].

LICHIDATOR JUDICIAR – CC INSOL SPRL-FILIALA CĂLĂRAȘI

Mai multe articole de la obiectiv.net: