livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

Anunț licitație

1. Informatii generale:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.

2. Informatii generale privind obiectul inchirierii:

a. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de inchiriere: licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 81 din 28.06.2017.

b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de inchiriere pentru imobilul-Grup Sanitar – Piateta Fetesti Gara – zona Bazar in suprafata 32,00 mp , situat in Fetesti , str. ANGHEL SALIGNY, jud Ialomita , cu destinatia de prestari servicii.

c. Durata sau termenul de inchiriere este de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

3. Informatii privind documentatia de atribuire:

a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, – Compartiment Patrimoiu, incepind cu data de 09.08.2017.

b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:

– caiet de sarcini 100,00 lei

– taxa de participare 200,00 lei

-garantia de participare 500,00 lei

c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,73 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 9 din 22.02.2017.

d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 25.08.2017, ora 12.

4. Informatii privind ofertele:

4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.08.2014, ora 12.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.

4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.

5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:

31.08.2017, ora 13, Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.

6.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 04.08.2017.

PRIMAR, Sorin GAFITOI | Primăria Fetești