15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)
TELVERDE Coronavirus – 0800.800.358. Nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor.
Românii aflați în străinătate pot solicita informații la: +4021.320.20.20
Ziarul Obiectiv Ialomita > Locale Ialomita > Anunț licitație https://wp.me/p49Kdo-bHQ
livrari la domiciliulivrari la domiciliu

Anunț licitație

    1. Informatii generale privind proprietarul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.

    2. Informatii generale privind obiectul superficiei:
a. Procedura aplicata pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitație publică asupra imobilului teren în suprafață totala de 2000,00 mp, Str. Călărași, Zona Siloz, Lot 2, aprobată prin H.C.L. nr. 161 din 26.11.2015.
b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru terenul în suprafață de 2000,00 mp, situat în Str. Călărași, Zona Siloz, Lot 2 din Municipiul Fetesti, pentru spațiu prestări servicii.
c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
d. Durata dreptului de superficie este de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.

    3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii începind cu data de 12.03.2018.
b. Cheltuieli de instituire a superficiei:
– caiet de sarcini                     100,00 lei
– taxa de participare                200,00 lei
– garantia de participare         500,00 lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,75 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 18 din 31.01.2018.
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 16.03.2018, ora 12:00.

    4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 19.03.2018, ora 12:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.

 5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
20.03.2018, ora 11:00,  Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.

    6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  21.02.2018.        

PRIMAR,
Sorin GAFITOI

Hei, dacă ești un cititor fidel al site-ului nostru și te-ai convins că de ani buni publicăm numai știri oficiale și de încredere, te rugăm să iți rupi un minuțel din timpul tău și să ne acorzi o evaluare aici: facebook.com/obiectiv.net/reviews/ Astfel ne ajuți la creșterea autorității paginii, lucru foarte important în această perioadă, în special pentru vizitatorii noi, care, pe bună dreptate, nu au de unde să știe că suntem o publicație serioasă și de încredere. Îți mulțumim! Multă sănătate!