Anunt începere proiect “Dezvoltarea activitatii S.C. OKT INSURANCE S.R.L.”

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Anunt privind inceperea proiectului cu titlul “Dezvoltarea activitatii S.C. OKT INSURANCE S.R.L.”


OKT INSURANCE S.R.L., cu sediul in Str. George Cosbuc nr. 6, judetul Ialomita, cod postal 920002, Municipiul Slobozia, anunta inceperea activitatilor proiectului “ Dezvoltarea activitatii S.C. OKT INSURANCE S.R.L.“, Cod SMIS 109319, co-finantat de Uniunea Europeana prin REGIO – Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Derularea proiectului se realizeaza in baza contractului de finantare nr. 1320/01.03.2018 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea cifrei de afaceri prin diversificarea activitatii economice a companiei, respectiv prin introducerea activitatii de lucrari de pregatire a terenului pentru infrastructura rutiera. Pentru desfasurarea acestei activitati vor fi achizitionate doua utilaje, respectiv doua buldoexcavatoare.

Obiective specifice ale proiectului sunt reprezentate de:
1. Achizitionarea de utilaje pentru executarea lucrarilor de pregatire a terenului – sunt propuse a se achizitiona un numar de 2 utilaje specifice pentru executarea lucrarilor de pregatire a terenului (buldoexcavator – 2 bucati).

2. Crearea a 4 noi locuri de munca, din care 1 loc este destinat persoanelor defavorizate.
Prin obiectivele si activitatile sale proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POR 2014-2020 care urmareste cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic. Proiectul nostru propune dezvoltarea mediului de afaceri in Judetul Ialomita contribuind la dezvoltarea sustenabila a regiunii, si valorificarea potentialului de dezvoltare a infrastructurii rutiere.

Valoarea totala a proiectului este de 790.269,27 LEI, din care finantarea nerambursabila este de 632.215,41 LEI.

Proiectul se implementeaza în localitatea Slobozia, Sos. Calarasi nr. 93, Tarlaua 822, parcela 1, lot 1/3, Centrul de Afaceri Hamilton, Corp 2, et. 1, birou 3, Jud Ialomita, in perioada 02 martie 2018 – 01 martie 2019.

Mai multe informatii despre implementarea acestui proiect puteti obtine de la:

Persoana de contact: AURELIA ANGHEL, Administrator | Telefon: 0755.158.014 | E-mail: [email protected]

Mai multe articole de la obiectiv.net: