Anunț de presă: Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a Ambulatorului din structura Spitalului Municipal Anghel Saligny – Fetesti

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Primaria Municipiului Fetesti, in calitate de beneficiar, a demarat in data de 29.03.2019, proiectul cu titlul „Extinderea si dotarea cu echipamente medicale a Ambulatorului din structura Spitalului Municipal Anghel Saligny -Fetesti ”  ”, cod SMIS 123672, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 ,Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin inbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati.

Anunt Presa Ambulatoriu Page 1

Anunt Presa Ambulatoriu Page 2