Ziarul Obiectiv Ialomita > Informatii Utile > Anunț de licitație https://wp.me/p49Kdo-amG

Anunț de licitație

1. Informatii generale privind concedentul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.

2. Informatii generale privind obiectul concesiunii:

a. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune: licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 86 din 28.06.2017.

b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de concesiune pentru imobilul-teren intravilan in suprafata de 1044 mp, situat in municipiul Fetesti, str. Depoului, judetul Ialomita, in vederea desfasurarii de activitati de prestari servicii.

c. Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.

d. Durata sau termenul de concesiune este de 20 ani, cu posibilitatea prelungirii prin voia partilor cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.

3. Informatii privind documentatia de atribuire:

a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, – Compartiment Patrimoiu, incepind cu data de 09.08.2017.

b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:

– caiet de sarcini 100,00 lei

– taxa de participare 200,00 lei

-garantia de participare 500,00 lei

c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,73 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 9 din 22.02.2017.

d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 25.08.2017, ora 12.

4. Informatii privind ofertele:

4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 28.08.2014, ora 12.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primaria municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.

4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.

5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:

31.08.2017, ora 11, Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.

6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 04.08.2017.

PRIMAR, Sorin GAFITOI | Primăria Fetești
Loading...