Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Fetești în anul 2018

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
Actualizat: 4 iunie 2018

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FETEȘTI ÎN ANUL 2018

1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Fetesti, cod fiscal 4365077, cu sediul in Municipiul Fetesti, str. Calarasi,  Bl. CFR3 sc. A, et. II-IV,  telefon: 0243.364410,e-mail [email protected]

  1. Procedurea de atribuire aplicata: evaluarea și selecționarea proiectelor.
  2. Proiectele depuse presupun activități nonprofit de interes local.
  3. Data atribuirii contractelor: 26.05.2018.
  4. Criteriul atribuirii: HCL Fetești nr. 29/01.03.2018 privind aprobarea Programului anual de  finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Fetești pentru activităţi nonprofit de interes general aferent anului 2018, C.L. Fetesti nr.77/23.05.2018 privind aprobarea rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor finanțate conform Legii nr. 350/2005 pe anul 2018,  și Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  5. Numărul proiectelor depuse: 10 proiecte.
  6. Denumirea solicitanților declarați câștigători:

 

NR. CRT. BENEFICIARI Denumire  proiect atribuit Suma Nrumar contract si data
DOMENIUL ASISTENTA SOCIALA
1. A.N.C.A.A.R Filiala Fetesti Centrul de zi „Lucia” Autismul- UN MOD DE VIATA- Editia a II-a 26.160 Nr.5227/26.05.2018
2. Parohia Fetesti Oras Maica Domnului ocrotitoarea nevoiasilor 9.378 Nr.5225/26.05.2018
3. Protopopiatul Fetesti “O ALTA SANSA” 22.462 Nr. 5226/26.05.018
Total finantare domeniul asistenta sociala 58.000  lei
DOMENIUL SPORT
4. Asociatia Club Sportiv Piticu’2013 Fetesti Fetesti Joaca Handbal III 47.250 Nr.5228/26.05.2018
Total finantare domeniul sport 47.250
DOMENIUL CULTE RELIGIOASE
5. Parohia Fetesti Oras „Minunat este Domnezeu intru Sfintii Sai”Ps.67 8.748 Nr.5220/26.05.2018
6. Parohia Sfantul Ilie Fetesti Lucrari de pictura 17.506 Nr.5224/26.05.2018
7. Parohia  Fetesti Gara II Construire clopotnita (zvonita) 4.171 Nr.5222/26.05.2018
8. Parohia Sfanta Treime Fetesti Lucrari de pictura in tehnica fresco a Parohiei Sfanta Treime Fetesti 23.936 Nr. 5221/26.05.2018
9. Parohia Fetesti Gara I Lucrari de restaurare a picturii Bisericii Parohiei Fetesti Gara I 5.639 Nr.5223/26.05.2018
Total finantare domeniul culte religioase 60.000
  1. Valoarea totală a contractelor de finanțare nerambursabilă atribuite în anul 2018 este de 165.250  lei.