Anunț convocare ședință Mihail Kogălniceanu

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în data de 30.01.2014, ora 15,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Mihail Kogălniceanu, se va desfăşura şedinţa de îndată cu următoarea ordine de zi:

1)      Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 30.01.2014.

2)      Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 cu privire la situaţia terenurilor disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003.

3)      Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

4)      Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru închirierea Căminului Cultural şi a salonului de nunţi din localitatea Mihail Kogălniceanu pentru anul 2014.

5)      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa pentru anul 2014.

6)      Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu în domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu a terenului în suprafaţă de 582 mp.

7)      Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern.

8)      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014.

9)      Proiect de hotărâre privind concesionarea suprafeţei de 4159 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.

10)  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulilor şi a măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi de comportare în situaţii de urgenţă corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.

Şedinţa este publică