comenzi la domiciliu cliseru.ro

Ion Grigore, declarat incompatibil de ANI și pentru perioada când nu era consilier județean

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/12/2012 | Locale Ialomita

Agenția Națională de Integritate a publicat joi, 27 decembrie, pe site-ul propriu, www.integritate.eu, un comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate în cazul lui GRIGORE ION.

Agenția Națională de Integritate precizează că, în urma procedurilor de evaluare, a constatat încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către GRIGORE ION, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Ialomița.

Comunicatul ANI

Grigore Ion consilier judetean„Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, GRIGORE ION fiind informat, la datele de 12.01.2011, 04.10.2012, 24.10.2012 (confirmare de primire din data de 06.11.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor demarate la data de 30.12.2010, s-au constatat următoarele:
GRIGORE ION s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02.06.2009 – 06.10.2009, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Director coordonator adjunct în cadrul Comisariatului Județean Ialomița al Gărzii Naționale de Mediu, cât și calitatea de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Ialomița.

GRIGORE ION s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 20.05.2010 – 28.10.2012, întrucât a deținut, simultan, atât calitatea de funcționar public (Prim Comisar) în cadrul Comisariatului Regional Argeș al Gărzii Naționale de Mediu, cât și calitatea de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Ialomița.

Astfel, au fost încălcate dispoziţiile art. 94), alin. (2), lit. a) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

În perioada 25.06.2008 – 28.10.2012, GRIGORE ION a exercitat calitatea de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Ialomița.

Începând cu data de 20.05.2010, GRIGORE ION deține funcția de Prim Comisar în cadrul Comisariatului Regional Argeș al Gărzii Naționale de Mediu. De asemenea, GRIGORE ION a mai deținut, în perioada 02.06.2009 – 07.04.2010, și funcția publică de Director coordonator adjunct în cadrul Comisariatului Județean Ialomița al Gărzii Naționale de Mediu.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 94, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr.161/2003, ”Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: (…) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare”.

Nota redacției: ANI precizează că „în perioada 25.06.2008 – 28.10.2012, GRIGORE ION a exercitat calitatea de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Ialomița. Potrivit site-ului Consiliului Județean Ialomița, mandatul de consilier al lui Grigore Ion a încetat la 28.10.2010. După alegerile din iunie 2012, Grigore Ion nu a fost consilier județean. După ce că evaluarea a durat ani de zile, mai este și greșit comunicată. Probabil au venit fără chef la muncă, după sărbătoarea de Crăciun.

GRIGORE ION

PD-L

Încetat mandat cf. H.C.J. nr.66/28.10.2010

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️