ANI: Primarul de la Sf. Gheorghe s-a aflat în stare de incompatibilitate

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către GOMES TUDORACHE IULIANA LIVIA, Primar al Comunei Sfântu Gheorghe, Județul Ialomița.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, GOMES TUDORACHE IULIANA LIVIA fiind informată, la data de 01.07.2011 (confirmare de primire din data de 11.07.2011), respectiv, data de 05.03.2012 (confirmare de primire din data de 08.03.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor demarate la data de 28.03.2011, s-au constatat următoarele:

GOMES TUDORACHE IULIANA LIVIA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11.09.2009 – 19.03.2010, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Sfântu Gheorghe, Județul Ialomița, cât şi calitatea de administrator la S.C. ROMGAL INVEST S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

La data de 11.09.2009 a fost validat mandatul lui GOMES TUDORACHE IULIANA LIVIA, de Primar al Comunei Sfântu Gheorghe, Județul Ialomița.

În perioada 09.10.2007 -19.03.2010, GOMES TUDORACHE IULIANA LIVIA a deținut calitatea de administrator la S.C. ROMGAL INVEST S.R.L.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 87, alin. 1, lit. d din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”Funcţia de primar (…) este incompatibilă cu: (…) funcţia de (…), administrator, (…) la societăţile comerciale, (…)”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.