ANI: Primarul comunei Balaciu s-a aflat în stare de incompatibilitate

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către MIHU Cornel, Primarul Comunei Balaciu, Judeţul Ialomiţa.

„Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, MIHU Cornel fiind informat, la data de 14.06.2011 (confirmare de primire din data de 17.06.2011), respectiv, data de 06.03.2012 (confirmare de primire din data de 13.03.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 28.03.2011, MIHU Cornel a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere”.

În urma evaluărilor demarate la data de 28.03.2011, s-au constatat următoarele:

MIHU Cornel s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26.05.2009 – 20.01.2011, deoarece a deținut, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Balaciu (Judeţul Ialomiţa), cât şi calitatea de administrator al S.C. MIHU AGRO S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 2004 – 2008, MIHU Cornel a exercitat funcţia de Viceprimar al Comunei Balaciu, Judeţul Ialomiţa.

La data de 26.05.2009, a fost validat mandatul lui MIHU Cornel de Primar al Comunei Balaciu (Judeţul Ialomiţa), pentru mandatul 2008-2012.

Începând cu data de 25.03.2003, MIHU Cornel deţine calitatea de asociat unic în cadrul S.C. MIHU AGRO S.R.L.

În perioada 25.03.2003 – 13.01.2009, respectiv, 26.05.2009 – 20.01.2011, MIHU Cornel a deţinut funcţia de administrator al societăţii S.C. MIHU AGRO S.R.L.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 87, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, „funcţia de primar (…) este incompatibilă cu funcţia de (…) administrator (…) la societăţile comerciale”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.