ANI: Conflict de interese la un fost funcționar public din cadrul DSP Ialomița

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul lui TEODORESCU FLORIAN, fost funcționar public în cadrul Direcției de Sănatate Publică Ialomița, întrucât, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, a participat la activitățile de control efectuate la Spitalul Județean de Urgență Slobozia (în urma cărora a întocmit și semnat procesele-verbale de constatare a condițiilor igienico-sanitare), deși între acesta și spital existau relații cu caracter patrimonial, prin încheierea contractului de prestări servicii între ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ TEODORESCU A. FLORIAN (reprezentată de acesta în calitate de titular) și Spitalul Județean de Urgență Slobozia.

În perioada ianuarie – septembrie 2013, întreprinderea individuală a încasat pentru serviciile prestate suma de 9.900 Lei.

Astfel, TEODORESCU FLORIAN a încălcat dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. a) și c) și alin. (2)din Legea nr. 161/2003,potrivit cărora „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă: este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial […] interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct […]”.

TEODORESCU FLORIAN a exercitat funcția publică în cadrul Direcției de Sănatate Publică Ialomița, Serviciul de Control în Sănătate Publică, în perioada 15 iulie 2003 – 01 mai 2014. Începând cu data de 18 decembrie 2012, deține calitatea de titular al ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE TEODORESCU A. FLORIAN.

dsp ialomitaLa data de 23 ianuarie 2013, ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ TEODORESCU A. FLORIAN (în calitate de prestator, reprezentată de persoana evaluată – în calitate de titular) a încheiat cu Spitalul Județean de Urgență Sobozia (în calitate de beneficiar) un contract de prestări servicii.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. TEODORESCU FLORIAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.