comenzi la domiciliu cliseru.ro

Angajații Spitalului Județean de Urgență din Slobozia sunt revoltați! Norma de hrană, impozitată cu 45%

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
20/09/2018 | Locale Ialomita

Impozitarea normei de hrană cu 45% și nu cum se stabilise inițial, la 10%, a creat nemulțumire în rândul angajaților din sănătate.

Recent, aceștia au fost înștiințați de faptul că aplicarea cotei de 45% asupra indemnizației de hrană se va face începând cu luna august.

„Urmare adresei transmisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Consiliul Județean, vă comunicăm că indemnizația de hrană este considerat un venit salarial care trebuie să fie impozitat prin cumulare cu celelalte drepturi salariale realizate în lună. În concluzie, pentru indemnizația de hrană, angajatul datorează următoarele: contribuția de asigurări sociale în cotă de 25%, contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10%, impozit pe venit în cotă de 10%. Totodată, angajatorul datorează contribuția asiguratorie pentru muncă în cotă de 25%. Prin urmare, am procedat la aplicarea cotelor asupra indemnizației de hrană începând cu luna august 2018”, se arată în respectiva adresă.

Discuțiile pe această temă sunt vechi, însă tăcerea de până acum a fost doar pentru că angajații au primit asigurări că acea cotă va rămâne de 10%. Se pare că s-au înșelat.

„Având în vedere că O.U.G. nr. 91/2017 care modifică art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost emisă la presiunile Federaţiei SANITAS, pentru corectarea inechităţilor din sistemul sanitar generate de aplicarea noii legislații salariale, iar acordarea indemnizaţiei de hrană începând cu 1 ianuarie 2018 a fost reglementată tocmai pentru a înlocui tichetele de masă, astfel încât salariaţii din sistemul sanitar public de stat să nu înregistreze pierderi de venituri, luând în considerare faptul că în discuţiile avute de la apariția O.U.G. 91/2017 cu factori de decizie din Guvernul României am fost asiguraţi că impozitarea va fi de 10%, astfel încât suma plătită salariaţilor din sistemul sanitar cu titlu de indemnizaţie de hrană să fie echivalentă contravalorii tichetelor de masă acordate acestora până la 1 ianuarie 2018, luând act de opinia Ministerului Finanțelor Publice conform căreia indemnizația de hrană trebuie impozitată ca făcând parte din ”venituri din salarii şi asimilate salariilor”, opinie de altfel transmisă Federației SANITAS la 6 luni de la prima solicitare și considerată de noi eronată, ținând cont de faptul că instituțiile sanitare au acordat deja aceste indemnizații de hrană de la data de 1 ianuarie 2018 cu impozitare de 10%, iar noua impozitare ar fi de 45%, fapt care, aplicat eventual şi retroactiv, ar diminua foarte mult veniturile angajaților din sistemul sanitar și ar duce din nou la nemulțumiri și, implicit, la proteste, având în vedere caracterul excepţional impus de O.U.G. nr. 91/2017 pentru acordarea indemnizaţiei de hrană în vederea înlocuirii propriu-zise a valorii tichetelor de masă pentru intervalul 1 ianuarie – 30 noiembrie 2018, susținem în continuare că se impune aplicarea doar a impozitului în cotă de 10% asupra acestor sume pe perioada menţionată, în spiritul celor convenite cu reprezentanţii Guvernului. În acest sens, Federația SANITAS a înaintat Prim-ministrului României, d-na Viorica Dăncilă, adresa nr. 557/18.06.2018 în care solicităm susținerea punctului nostru de vedere și a demersurilor noastre pentru corecta încadrare fiscală a indemnizației de hrană, în sensul impozitării ei cu 10%, conservând astfel veniturile salariaților din sistemul sanitar public de stat. Atragem atenția factorilor de decizie că o nouă reducere a veniturilor salariaților din SĂNĂTATE, prin creșterea nivelului de impozitare, va duce inevitabil la reluarea protestelor acestora și la erodarea în continuare a încrederii în această reformă salarială care ar trebui să aducă de fapt stabilitatea în sistemul sanitar românesc”, se arată într-un comunicat de presă al Federației Sanitas.

Așadar, este clar că toate discuțiile și adresele nu au avut efect, iar acest impozit va fi luat. La Spitalul Județean de Urgență din Slobozia deja s-a pus în practică.