comenzi la domiciliu cliseru.ro

Angajații de la Consiliul Județean Ialomița și-au spus nemulțumirile în chestionare anonime

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
15/05/2019 | Locale Ialomita

Luni, 13 mai, în foaierul Sălii de Festivităţi Europa a Consiliului Judeţean Ialomiţa, a avut loc o conferinţă de presă privind rezultatele parţiale realizate în cadrul proiectului “Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare – Garanţia unei administraţii eficiente în slujba cetăţeanului”, finanţat prin Fondul Social European (F.S.E.) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (P.O.C.A.), şi beneficiile introducerii sistemului Cadrul Comun de Autoevaluare (C.A.F.) în administraţia publică locală.

Proiect Caf Consiliul Judetean Ialomita
Proiect Caf Consiliul Judetean Ialomita

C.A.F. este un instrument de management al calităţii totale dezvoltat de sectorul public pentru sectorul public, inspirat din Modelul pentru Excelenţă al Fundaţiei Europene pentru Managementul Calităţii.

Obiectul general al proiectului îl reprezintă optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu Strategia de Consolidare a Administraţei Publice, prin introducerea sistemului C.A.F. şi instruirea personalului la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa în scopul implementării unitare a managementului calităţii şi performanţei în administraţia publică.
La conferință a participat Victor Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, alături de echipa de implementare a proiectului şi membrii din cadrul grupului de autoevaluare, fiind aduse în atenţia mass-media activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.

„Este un proiect în valoare de aproximativ 600.000 lei și care, la final, își propune să îndeplinească niște indicatori, de autoevaluare a activității instituției, dar și a fiecărui coleg în parte. Vrem ca în final să avem servicii cât mai bune pentru cetățeni, dar să avem și personal foarte bine pregătit, personal care să fie satisfăcut de evaluările pe care le obține”, a declarat Victor Moraru.
Daniela Bunea, manager de proiect, susținea că proiectul a fost depus în anul 2017 și se va încheia în iunie 2019, CAF fiind un instrument pentru managementul calității, mulat pe activitatea administrației publice. Acesta este bazat pe o evaluare internă a modului de conducere și planificare strategică, a managementului resurselor umane.

În urma autoevaluării prin chestionare, rezultatele parțiale arată o anumită nevoie de eficientizare a activității, prin distribuirea sarcinilor în mod echitabil, realizarea unor proceduri de lucru pe diverse activități, o nemulțumire mai mare în rândul angajaților fiind arătată în ceea ce privește stabilirea membrilor în comisiile de concurs. Au mai existat propuneri și legate de spațiul în care își desfășoară activitatea, fiind considerat prea mic, sau chiar referitoare la instalarea unui lift, însă nu au fost contabilizate, nefiind considerate priorități. Au mai existat propuneri și referitoare la eliminarea „biletului de voie” atunci când unii angajați pleacă din instituție cu diverse probleme sau ca acesta să fie aprobat de director și nu de către președintele Consiliului Județean.
„Pot să-i asigur pe colegi că toate propunerile le vom analiza împreună și vom decide cu privire la modul în care le vom implementa (…)”, a susținut Victor Moraru