ANAF: Termen depunere a declaratiei de mentiuni – formularul 010

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabililor interesaţi că, că 31 martie 2017 este ultima zi de declarare a menţiunilor, prin formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” pentru următoarele categorii de contribuabili:

– Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care au îndeplinit la 31.12.2016 condițiile prevăzute la art. 47 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (au realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro), care conform art. 55 alin. (2) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii.

– Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, comunică organelor fiscale competente aplicarea impozitului specific unor activități.

Formularul 010 utilizat este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 511/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 110 din 9 februarie 2017.

Nedepunerea în termen a acestor declaraţii se sancţionează conform Codului de procedură fiscală.

Menţionam ca declaraţia se depune direct la registratura administraţiei fiscale competente prin reprezentant legal sau prin împuternicit, sau la poştă prin scrisoare recomandată.