ANAF: Termen limită pentru depunerea situaţiilor financiare pe anul 2020, pentru anumite categorii de contribuabili

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii că până la data de 4 mai 2021 trebuie depuse situaţiile financiare pe anul 2020 ale următoarelor entități:

  • instituţii publice,
  • asociaţii şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial,
  • subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la art.1 alin.1-3 din Legea 82/1991, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

Menționăm faptul că formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate se pot obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, accesând următorul link:  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1002_5_2020.html

Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor raportările contabile anuale la 31 decembrie 2020, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătura electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2020, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fisier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40).

Nedepunerea situaţiilor financiare în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Baza legală: Legea 82/1991 Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️