pmp ialomita
pmp ialomita

ANAF: Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare și raportările contabile anuale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa aduce la cunoştinţă faptul ca in Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017, a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor nr. 894 din 16 iunie 2017 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial.

Astfel că, în ordinul mai sus menţionat, au fost introduse două noi erori care pot fi corectate prin depunerea unor situaţii financiare rectificative:

  1. a) completarea eronată a codului unic de înregistrare al entităţii raportoare;
  2. b) indicatorilor raportaţi prin formularul «Bilanţ»/«Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii», dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.).

Reamintim operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 lei, că au obligaţia depunerii la administraţiile financiare, în a căror raza teritoriala îşi au domiciliu fiscal, până cel târziu miercuri, 16 august 2017, raportările contabile la data de 30 iunie 2017.

Publicitate
livrari domiciliu la cliseru
Apel rapid:     Linia 1     Linia 2      Linia 3

Pentru obţinerea de informaţii suplimentare cu privire la o anume problematica fiscala va recomandam sa consultaţi, informaţiile disponibile pe site-ul ANAF (www.anaf.ro).

Pentru solicitări de asistenţă şi îndrumare vă rugăm sa utilizaţi formular unic de  contact, să accesând următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/ .

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa