ANAF: Plata obligaţiilor fiscale se efectuează într-un cont unic

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Începând cu 1 iulie 2018, obligaţiile fiscale se plătesc în contul unic 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central în evidenţele căruia aceştia se află înregistraţi.

Categoriile de obligaţii fiscale care se plătesc în contul unic sunt prevăzute în anexa 2 al Ordinului ANAF nr. 1612/2018 pentru aprobarea nomenclatorului obligaţiilor care se plătesc în contul unic. Impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se plăteşte în contul unic deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare.

Pentru plata obligaţiilor fiscale efectuate după data de 1 IULIE 2018 nu se mai utilizează conturile unice 20.A.47.01.00 şi 55.02.

Baza legală: OPANAF 1612/2018 – Nomenclator obligaţii plătite în contul unic publicat în Monitorul Oficial nr.  544 din 28 iunie 2018.

Comunicat A.J.F.P. IALOMIŢA