ANAF: Eșalonarea simplificata pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data de 16 martie 2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Administrația Județeana a Finațelor Publice Ialomița reamintește contribuabilii interesați că pot accesa eșalonarea la plata simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată, nu este necesară constituirea de garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

  1. a) depunerea unei cerere până la 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii;
  2. b) să nu fie înregistrate obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrau astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  3. c) să nu fie în procedura falimentului;
  4. d) să nu se afle în dizolvare;
  5. e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  6. f) să nu fie stabilită răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală.

Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Modelul de cerere de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat accesând link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

ANAF. Administrația Județeana a Finațelor Publice Ialomița