ANAF: 27 mai este termenul limită pentru depunerea a nouă declaraţii fiscale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Luni, 27 mai este termenul de depunere a următoarelor formulare:

* formularului 097 ” Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”;

* formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

* formularului 112 “Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

* formularului 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”;

* formularului 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

* formularului 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

* formularului 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;

* formularului 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

* formularului 390 VIES “Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”.

”Calendarul obligaţiilor fiscale aferente lunii mai 2019” este un instrument de informare a contribuabililor care cuprinde informaţiile detaliate privind toate termenele limită de declarare a obligaţiilor fiscale pentru luna mai 2019, conform prevederilor art.155 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Contribuabilii pot accesa gratuit „Calendarul obligaţiilor fiscale aferent lunii mai 2019” la adresa:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2019.htm

ŞEF ADMINISTRAŢIE, Petre ŢENEA