comenzi la domiciliu cliseru.ro

Amnistie fiscală pentru profesiile liberale

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
15/05/2015 | Stiri nationale

Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, 13 mai 2015, un proiect de lege care prevede anularea obligaţiilor fiscale rezultate în urma reîncadrării de către ANAF a veniturilor din activităţi independente ca activităţi dependente, apărute până la data de 1 iunie 2015 şi neachitate, inclusiv diferenţele de taxă pe valoare adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Proiectul urmează să fie dezbătut, în regim de urgenţă, de către Parlamentul României, forul decizional fiind Camera Deputaţilor.

Promovarea acestui act normativ este determinată de înlăturarea inechităţilor apărute în aplicarea practică a prevederilor Codului Fiscal în ce priveşte recalificarea unor activităţi independente ca activităţi dependente, precum şi a inechităţilor rezultate de aplicarea prevederilor legale urmare cărora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului minim brut pe ţară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel.

Totodată, Guvernul consideră necesară îndreptarea situaţiilor apărute în practică din cauza interpretărilor diferite a legislației actuale referitoare la acordarea drepturilor de care pot beneficia salariații în desfășurarea activității de transport pe parcurs extern, în speță indemnizația de delegare/detașare şi interpretării naturii indemnizaţiei de delegare detaşare plătite de agenţii de muncă temporară, interpretare care presupune corelarea prevederilor Codului Fiscal şi cele ale legislaţiei muncii.

Comunicat de presă: Lider Grup PSD, Marian Neacşu