livrari la domiciliu

AJOFM Ialomița: Prelungire perioadă de acordare șomaj tehnic

În Monitorul Oficial nr.394/14.05.2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr.70 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Conform art. 1, din ordonanța susmenționată, ”acordarea indemnizațiilor prevăzute de art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile.

Astfel, angajatorii care au suspendat contractele de muncă ale salariaților în baza art.52, alin.1, lit.c, din Codul Muncii  pe perioada stării de urgență, suspendare care se prelungește și în starea de alertă, pot beneficia de plata șomajului tehnic din Bugetul asigurarilor pentru șomaj  până la data de 31.05.2020, inclusiv.

Documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic, vor fi transmise în continuare în sistem online, prin Registratura electronică pusă la dispoziție de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, https://aici.gov.ro/home.

Cererea, declarația pe propria răspundere și lista persoanelor, se regăsesc pe platforma aici.gov.ro, angajatorii urmând să le completeze, să le semneze electronic/olograf, (obligatoriu semnătura reprezentantului legal și nu a altei persoane împuternicite) și să le încarce pe platformă.

Reamintim angajatorilor faptul că, sub sancțiunea legii penale, răspund de veridicitatea și corectitudinea datelor comunicate.

Totodata, informăm angajatorii că, documentele vor fi depuse în luna curentă doar pentru luna anterioara și nu pentru alte perioade.

Relații suplimentare privind procedura de finanțare a șomajului tehnic din bugetul asigurărilor pentru șomaj și de depunere a documentelor, se pot obține la numerele de telefon 0243/230999, 0243/231809.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița