comenzi la domiciliu cliseru.ro

AJOFM Ialomița: În atenția absolvenților promoției 2019

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
30/05/2019 | Locuri de munca

Având în vedere că anul școlar 2018 – 2019 este aproape de final, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița amintește absolvenților promoției 2019 că pot beneficia de serviciile oferite de instituție în vederea facilitării accesului pe piața muncii. De asemenea, absolvenții pot beneficia de indemnizație de șomaj cu condiția să se prezinte la AJOFM Ialomița în termen de 60 de zile de la data absolvirii, în vederea înregistrării în baza de date ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Prin absolvent al unei instituții de învatamant, se ințelege persoana care a obtinut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învațământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în conditiile legii.

În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 01 iunie 2019, potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministerului Educației Naționale conform căruia ,,cursurile claselor terminale din învatamantul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”.

Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisa în adeverința eliberată de instituția de învatamant.

Termen de decădere din drepturi:

Neprezentarea la agenție pentru a fi luat în evidență în termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor duce la decăderea din dreptul de a beneficia de indemnizație de șomaj.

Cuantumul indemnizației de șomaj acordată absolvenților este de  250 lei/ lună, indemnizație ce se acordă pe o perioadă de 6 luni.

Pentru orice relații referitoare la serviciile oferite de AJOFM Ialomița sau legate de dreptul la indemnizație de șomaj vă rugăm să vă adresați Agenției locale Slobozia cu sediul în Bulevardul  Matei Basarab, bloc F1, parter, telefon: 0243 230224 sau la punctele de lucru din Urziceni, Țăndarei și Fetești.

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL PERSOANEI ÎN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ :

– Act de identitate, în original și copie;

– Adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă pentru muncă, în original și copie ;

– Actele de studii și de calificare sau adeverintă din care să rezulte data absolvirii, în original și copie ;

– Certificat de naștere, în original și  copie:

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița