livrari la domiciliu apa de masa la domiciliu slobozia

AJFP Ialomița: Spaţiul Privat Virtual este disponibil gratuit pentru persoanele fizice şi juridice

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi ca începând cu 1 iunie serviciul Spaţiul Privat Virtual este disponibil gratuit, 24 de ore din 24, atât pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit cat şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.

Persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică se pot identifica în Spaţiul Privat Virtual astfel:

  1. a) cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
  2. b) cu certificatul calificat deţinut de persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
  3. c) cu certificatul calificat deţinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
  4. d) cu certificatul calificat deţinut de împuternicitul persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.

Prin Spaţiul Privat Virtual contribuabilii au acces la următoarele informaţii:

► declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;

► cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice şi altele asemenea;

► acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;

► documente sau acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit şi altele asemenea;

► registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;

► informaţii referitoare la istoricul acţiunilor;

► informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;

► informaţii cu privire la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, conform datelor preluate din declaraţiile informative 394;

► informaţii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înştiinţării contribuabililor în scopul conformării voluntare.

De asemenea prin Spaţiul Privat Virtual contribuabilii au acces la „Situaţia obligaţiilor de plată la data de …..” – date ce sunt disponibile in SPV după data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară.

SEF AJFP IALOMIŢA, PETRE TENEA