comenzi la domiciliu cliseru.ro

AJFP Ialomița: În 2019, organele de inspecție fiscală au întocmit 31 de sesizări penale, pentru prejudicii în valoare de 54.912.000 lei

 Luni, 10 februarie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa a susținut o conferință de presă, în cadrul căreia a prezentat un bilanț al activității din anul 2019, modificările legislative care au avut loc, dar și multe alte informații utile.

Foto

Activitatea AJFP Ialomița este una complexă, astfel că vom încerca să facem o scurtă evaluare a activității prezentate de noul șef al Administrației Județene, Gheorghe Dorobăț, alături de Rădulescu Daniel, adjunctul pe zona de inspecție fiscală, Raluca Bratcovschi, șef birou asistență contribuabili, Dumitru Bejenariu, purtător de cuvânt Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești și Liliana Ciomârtan, purtător de cuvânt Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa.

În anul 2019, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa a avut 306 posturi aprobate, dintre care 236 posturi la AJFP Ialomița (Slobozia), 30 la Serviciul Fiscal Municipal Feteşti, iar la Serviciul Fiscal Municipal Urziceni  – 40 posturi aprobate. Dintre acestea, la finele anului 2019 erau ocupate 269 de posturi, 37 figurând vacante.

 Din totalul de 306 posturi aprobate pentru anul 2019, 263 sunt funcţii publice de execuţie, 36 sunt funcţii publice de conducere și 7 sunt funcţii contractuale.

A.J.F.P. Ialomiţa este unitatea fiscală teritorială, organizată la nivelul judeţului Ialomiţa în municipiul Slobozia (reşedinţa de judeţ), subordonată directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Ploieşti, prin care se realizează în plan teritorial atribuţiile Direcţiei regionale.

În perioada analizată s-a urmărit îndeplinirea obiectivelor specifice, prioritare fiind îmbunătăţirea colectării veniturilor bugetare pe total buget general consolidat şi pe fiecare buget în parte, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul pentru şomaj, precum şi realizarea indicatorilor de performanță, prin implicarea funcţionarilor publici, creşterea calităţii serviciilor prestate şi, nu în ultimul rând, încurajarea mediului de afaceri ialomiţean.

 Masa totală a arieratelor înregistrate de AJFP Ialomița s-a diminuat în anul 2019. Cei mai mari datornici din județ

  Activitatea de administrare, structurată pe cele două ramuri principale, respectiv Activitatea de Colectare și Activitatea de Inspecţie Fiscală se desfăşoară cu un număr de 169 funcţionari publici.

La data de 31.12.2019, figurau în registrele contribuabililor administraţi la nivelul A.J.F.P. Ialomiţa un număr de 127.815 contribuabili (comparativ, cu anul 2018 când figurau 106.020 contribuabili), din care: 10.673 contribuabili persoane juridice, 319 instituţii publice (din care 66 primării), 6.230 persoane fizice autorizate (întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, profesii libere) şi 110.593 alţi contribuabili.

Sarcina de plan, în activitatea de colectare, repartizată AJFP Ialomița pentru anul 2019 a fost de 978.880 mii lei, fiind încasată în proporție de 94,66%, respectiv 926.606 mii lei.

Principala pondere în totalul veniturilor încasate în cursul anului 2019 este constituită din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat de 42,47%, urmate de cele ale bugetului de stat respectiv 37,5%, 18,69% la fondul naţional unic de asigurări de sănătate și de cea la bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj în procent de 1,32%.

Urmărind evoluția arieratelor bugetare, se constată că măsurile de recuperare aplicate de structurile fiscale pe parcursul anului 2019, constând atât în măsuri de executare silită, cât și în măsuri de acordare de înlesniri la plată, dar și în aplicarea eficientă a actelor normative intrate în vigoare în cursul anului (amintim aici OG 6/2019 prin care au fost acordate unele facilități fiscale, precum restructurarea datoriilor pe o perioadă de maxim 7 ani sau anularea accesoriilor pentru contribuabilii care înregistrau obligații fiscale la finele anului 2018 și care achitau obligațiile născute în anul 2019), masa totală a arieratelor înregistrate de AJFP Ialomița s-a diminuat în anul 2019, față de anul anterior cu 37.001 mii lei.

Din totalul veniturilor realizate în anul 2019, în cuantum de 926.606 mii lei, un procent de 85,39 % a fost obținut prin plata voluntară, respectiv 791.228 mii lei, un procent de 5,76 % (53.372 mii lei) a fost obținut prin aplicarea măsurilor de executare silită, diferența fiind realizată prin alte modalități.

În anul 2019, măsurile de recuperare prin executare silită au constat  în emiterea și comunicarea a 18.929 somații de plată pentru suma de 173.589 mii lei; 13.748 popriri bancare pentru suma de 162.537 mii lei; 4.791 popriri terți pentru suma de 100.664 mii lei; 43 decizii de atragere a răspunderii solidare.

De asemenea, au fost aprobate la eșalonare 105 dosare, aparținând unui număr de 81 persoane juridice, respectiv 24 persoane fizice, pentru o sumă restantă de 12.892 mii lei. Totodată au fost finalizate 58 de eșalonări la plată, dar au fost și pierdute 24 de dosare, însumând 4.844 mii lei, suma pentru care au fost începute/continuate măsurile de recuperare prin executare silită.

Cel mai mari obligații de plată la bugetul de stat, la finele lunii decembrie 2019, în județul Ialomița, le aveau Chemgas Holding Corporation SRL, cu o sumă totală de 100.638.966 lei, Ultex SA – 44.359.340 lei, Vylys Spedition SRL – 24.361.877 lei, Hamei Exim SRL – 18.513.603 lei,  Sabina&Mara Distribution SRL, cu o datorie de 17.101.074 lei și Lemarco Cristal SRL cu 14.937.962 lei. Sume mari de plată la bugetul de stat mai aveau și Agromixta Ograda SA – 13.837.529 lei, Amonil SA – 13.385.189 lei și Vlase Impex cu 13.520.110 lei.

Pentru anul 2020 se va avea în vedere realizarea unui nivel cât mai înalt de eficiență și eficacitate în ceea ce priveste atragerea de sume suplimentare la bugetul de stat, precum și recuperarea acestora, cu accent pe simplificarea și transparentizarea proceselor interne, dar și pe creșterea calității serviciilor furnizate contribuabililor administrați.

Sumele declarate de către contribuabili vor fi analizate pe baza indicatorilor de risc. Vor fi identificate, de către personalul specializat al AJFP Ialomița, motivele pentru care contribuabilii au dificultăți în a achita la termen obligațiile fiscale declarate. În cazul în care se constată că motivul de neplată este lipsa temporară de lichidități, cauzată de neonorarea la termen a obligațiilor contractuale, se va avea în vedere încurajarea accesării mecanismului eșalonării la plată, în scopul evitării declanșării executării silite. În cazurile de neconformare se vor aplica măsurile coercitive, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

 Activitatea de inspecție fiscală

 Ca urmare a acțiunilor de inspecție fiscală desfășurate în perioada 01.01  – 31.12.2019,  inspectorii fiscali au efectuat 964 verificări la contribuabili persoane juridice și fizice, ce au condus la stabilirea de sume suplimentare în valoare totală de 95.898 mii lei, din care 93.079 mii lei la persoane juridice și 2.819 mii lei la persoane fizice.

Rezultatele activității inspecției fiscale în perioada ianuarie – decembrie 2019 se prezintă astfel: 964 acțiuni realizate, din care: 529 inspecții fiscale generale/parțiale, 435 controale inopinate, constatări la fața locului, 95.898 mii lei sume suplimentare atrase, 95.898 mii lei obligații principale pe categorii de venituri, 32 de amenzi aplicate, 73 mii lei valoarea amenzilor aplicate, 31 de cazuri transmise organelor de cercetare penală pentru continuarea cercetărilor, 54.912 mii lei valoarea prejudiciilor aferente sesizărilor penale, 55 măsuri asiguratorii instituite, 60.096 mii lei valoarea măsurilor asiguratorii, 4.982 mii lei diminuarea pierderii fiscale, 0 contribuabili propuși a fi declarați inactivi.

        În perioada ianuarie – decembrie 2019, s-au efectuat la persoane juridice, în medie, un număr de 13,19 inspecții fiscale/inspector, reprezentând  82,41% din nivelul anual stabilit, cu 17,92 procente mai puțin față de  gradul de realizare din 2018 și 15,86 procente mai mult față de gradul de  realizare din  2017.        

            La persoane fizice, s-au efectuat în medie  un număr de 24,71 inspecții fiscale /inspector reprezentând  98,86 % din nivelul anual stabilit, cu 2,14 procente mai puțin față de nivelul realizat în anul 2018 și cu 3,92 procente mai puțin față de cel realizat în 2017.

Sumele atrase suplimentar (nete), pe un inspector, ca urmare a inspecțiilor fiscale la contribuabili persoane juridice, au fost de 3447,39 mii lei /inspector, reprezentând 114,91% din nivelul anual stabilit, cu 11,35 procente mai mult comparativ cu gradul de realizare din  anul 2018 și 46,18 mai mult față de cel realizat în anul 2017.

Sumele atrase suplimentar (nete), pe un inspector, ca urmare a inspecțiilor fiscale la contribuabili persoane fizice au fost de 402,65 mii lei /inspector, reprezentând 82,15% din nivelul anual stabilit, cu 27,44 procente mai puțin comparativ cu gradul de realizare din anul 2018 și cu 50 procente mai puțin față de realizatul anului 2017.

Ponderea impozitelor pentru care s-a modificat baza de impunere în total impozite verificate a fost de 95,61%, față de 85% nivelul stabilit pentru anul 2019, cu 1,94 procente mai puțin fata de nivelul realizat în 2018 și 1,56 procente mai puțin față de anul 2017.

În vederea realizării dezideratului de diminuare și prevenire a evaziunii fiscale, organele de inspecție fiscală au întocmit 31 sesizări penale, însumând un prejudiciu total în valoare de 54.912 mii lei.

 Activitatea de Trezorerie

În ceea ce privește activitatea de Trezorerie, menționăm faptul că volumul total al încasărilor, efectuat prin cele 3 unităţi operative ale  trezoreriei statului, au însumat 2.366 milioane lei la data de 31.12.2019, din care:  406 milioane. lei la bugetul de stat, 394 milioane. lei la bugetul asigurărilor sociale de stat, 12 milioane. lei la bugetul fondului pentru şomaj, 173 milioane.lei la bugetul fondului unic de sănătate, 700 milioane. lei la bugetele locale, 566 milioane lei în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici deschise la trezoreria statului.

Pe total, volumul încasărilor pe toate bugetele a fost mai mare cu aproximativ 34,5% față de anul 2018 și cu 47,87 față de anul 2017, creșterea datorându-se majorării salariilor (impozitul pe salarii și contribuțiile mai mari) și preluarea contribuabililor mijlocii în cadrul A.J.F.P. Ialomița de la DGRFP Ploiești (creștere pe impozit pe profit, TVA, accize), iar veniturile bugetelor locale au fost mai mari în anul 2019 față de anul 2018 cu 27,5%.  Creșterea veniturilor bugetului local se datorează faptului că prin legea bugetului de stat nr. 50/ 2019  s-au majorat cotele din impozitul pe venit ce le revine UAT-urilor de asemenea și sumele defalcate din TVA acordate UAT-urilor în anul 2019 au fost mai mari decat în anul 2018, o creștere semnificativă fiind și pe “Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020”.

Din încasările totale, 208 milioane lei reprezintă încasări în numerar făcute de către cei 6 casieri încasatori, ceea ce reprezintă 145 mii lei în medie pe fiecare casier pe o zi lucrătoare. 

În perioada 03.01.2019 –  31.12.2019, s-au încasat prin conturile unice deschise în trezorerie pentru încasarea impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului de stat şi bugetelor sociale suma de 747 milioane lei, mai mult cu 44,76 % față de anul 2018 și cu 75,76 % față de anul 2017.

Plăţile din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile speciale, bugetele locale  precum şi restituirile de  TVA însumează 3331 milioane. lei, mai mari cu 21,70 % decât în anul 2018 și 39,6% față de 2017. Din plăţile totale, suma de 102 milioane lei reprezintă plăţi în numerar efectuate de către cei 3 casieri plătitori, ceea ce reprezintă 142 mii  lei în medie pe zi pentru fiecare casier.

            Pentru efectuarea plăților în numerar de către instituțiile publice, în  anul 2019 s-a asigurat numerar atât din încasări cât și din alimentări de la BNR în sumă de 6.100.000 lei.

            În perioada 03.01.2019 – 31.12.2019 au fost răscumpărate certificate de trezorerie (depozit) în valoare de 422.100 lei, soldul acestora fiind la 03.01.2019 în sumă de 2.606.900 lei. În anul 2019, s-au plătit din bugetul statului dobânzi la certificatele aflate în depozit răscumpărate în sumă de 546.454,04 lei.

            Volumul încasărilor cu cardul la ghișeu până la 31.12.2019 a fost în suma de 1.552.780 lei, mai mult cu 9,32% decât în anul 2018 și cu 84,63% față de anul 2017 .

            Conform Ordinului 3139 /2018 privind emiterea titlurilor de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale trezoreriei statului, în cadrul Programului Tezaur, Ministerul Finanțelor Publice a lansat 36 emisiuni de titluri de stat în anul 2019, de la emisiunea 0004 la emisiunea 0039. În cadrul acestor emisiuni s-au subscris în total 2.536.684 lei.

            Pentru cele 3 emisiuni lansate în anul 2018, din bugetul de stat s-au acordat dobânzi în sumă de 932.458,38 lei astfel: – pentru emisiunea 0001 s-a acordat în luna iulie o dobândă de 353.042,70 lei, pentru emisiunea 0002 s-a acordat în luna august o dobanda de 165.217,55 lei, pentru emisiunea 0003 s-a acordat în luna decembrie o dobândă de 334.198,13 lei pentru emisiunea 0003 s-a acordat în luna ianuarie un bonus de dobândă de 80.000 lei pentru un număr de 16 investitori în titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor.

            În perioada 28-31 octombrie 2019, la sediul ATCP Ialomița, s-au organizat sesiuni de instruire a contabililor  din cadrul instituțiilor publice și unităților administrativ -teritoriale cu privire la aspectele discutate la ultima instruire organizată de Ministerul Finanțelor Publice.

      În  urma  analizelor  efectuate  asupra  execuției  bugetare  și  a solicitărilor  ordonatorilor  principali  de  credite  ai  bugetelor  locale  au  avut  loc  modificări  de  alocații  trimestriale,  redistribuiri  între  localități  ale  sumelor  defalcate  din  TVA  pentru  finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  comunelor,  orașelor  și  municipiilor.

 Spațiul Privat Virtual

În cadrul conferinței au mai fost prezentate beneficiile serviciului electronic SPV (Spațiul Privat Virtual), prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor în legătură cu situaţia fiscală proprie, fără deplasare la organul fiscal. Înregistrarea ca utilizator SPV se face prin intermediul aplicațiilor informatice specifice, pe site-ul www.anaf.ro în secțiunea “Spatiul Privat Virtual”, rubrica “Inregistrare Utilizatori persoane fizice si juridice”. Prin utilizarea Spațiului Privat Virtual se evită deplasarea la unitatea fiscală, iar avantajele constau în: accesul facil; este disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile; posibilitatea de a primi acte administrativ fiscale, posibilitatea de a transmite solicitări de asistență în domeniul fiscal prin formularul de contact inclus în SPV, prin transmiterea documentelor în mediul electronic fiind economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale administrației fiscale.

 Câteva noutăți legislative

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri este stabilit la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră și la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare.

Începând cu data de 1  februarie 2020  a fost abrogată Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Începând cu data de 23 decembrie 2019, organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Până la data de 1 februarie 2020, contul de TVA poate fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanţei.

 În termen de 10 zile de la data de 1 februarie 2020, unităţile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA au deschise conturi de TVA transferă automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului.

Au fost abrogate prevederile speciale de stabilire a contribuțiilor sociale (CAS și CASS) în cazul persoanelor fizice care obțin venituri sub nivelul unui salariu minim brut pe economie, prevederi care stabileau faptul că, în aceste situații, contribuțiile se calculează prin referință la salariul minim brut. Astfel, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020 realizate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, se vor datora contribuții sociale (CAS și CASS) calculate prin referință la veniturile efectiv obținute, chiar dacă acestea sunt sub nivelul unui salariu minim brut pe economie.

Amenzile de circulație: punctul de amendă pentru amenzile contravenționale prevăzute de OUG 195/2002 va fi menținut în cursul anului 2020 la cuantumul din 2019, respectiv 145 lei.

Se prorogă cu 12 luni termenul pentru dotarea operatorilor economici cu case de marcat electronice fiscale pentru cei care efectuează livrări de bunuri sau prestări servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și acceptatoare de bancnote sau monede, după caz. Termenul limită de dotare va fi 31 decembrie 2020.

Referitor la contribuția de asigurări sociale (CAS) – Se datorează CAS de către persoanele fizice care obtin venituri din: – activitati independente, – contracte de activitate sportivă, – drepturi de proprietate intelectuala;

 Excepții: pensionarii sau persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale (avocati, notari) nu datorează CAS pentru veniturile enumerate mai sus; – CAS nu se datorează pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală în situatia în care persoanele fizice respective obțin și venituri din salarii;

Referitor la contibuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), se datorează în funcție de veniturile estimate a se realiza în anul curent, cumulat, din activități independente, activități sportive,  drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, asocieri, activități agricole, investitii și alte surse (art. 155 alin. (1) lit. b) – h) din Codul fiscal):

CASS nu se datorează pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală în situația în care persoanele fizice respective obțin și venituri din salarii sau  sunt pensionari.

 

Mai multe articole de la obiectiv.net: