AEP: Majorare indemnizații personal birouri electorale, secții votare

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Indemnizaţiile preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, ale locţiitorilor acestora, precum şi ale operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, la alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai sunt majorate cu 45 de lei pentru fiecare zi de activitate.

Art. IV. — (1) Indemnizațiile președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale locțiitorilor acestora, precum și ale operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se majorează cu 45 de lei pentru fiecare zi de activitate.

(2) Indemnizațiile membrilor birourilor electorale județene, ale membrilor birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și ale membrilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 se majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.

(3) Indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019
se majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate. (4) Majorarea indemnizațiilor prevăzute la alin. (2) și (3) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe

Detalii aici: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019