Acțiuni de recoltare probe de sânge în vederea depistării pestei porcine clasice

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

În perioada martie-aprilie, D.S.V.S.A. Ialomita, prin circumscripțiile sanitare veterinare de asistență si personal propriu, va desfășura acțiunea de recoltare probe de sânge în vederea depistării pestei porcine clasice.

Deși din luna octombrie 2007 până în prezent  nu a mai fost  diagnosticată prezenţa virusului pestei porcine clasice nici la porcinele domestice nici la mistreţi, în cazul apariției, pesta porcină clasică reprezintă o boală cu impact major asupra speciei porcine și, nu în ultimul rând, cu pierderi economice importante.

Costurile acestei acțiuni se asigură în totalitate din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor prin bugetul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița.

Obiectivele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor  în cadrul programului de monitorizare și control al pestei porcine calsice în România sunt:

a)  aplicarea politicii europene de non-vaccinare, cu aplicarea legislației comunitare în domeniu;

b) aplicarea rapidă şi eficientă a măsurilor de monitorizare şi control pe întreg teritoriul României;

c) controlul circulaţiei porcinelor domestice vii din toate  exploataţiile şi a cărnii de porc şi produselor din carne provenite de la acestea;

d) controlul mistreţilor vânaţi şi a carcaselor acestora;

e) elaborarea regulilor generale de biosecuritate şi aplicarea de reguli de igienă şi biosecuritate specifice şi detaliate în toate exploataţiile, în special cele comerciale, bazate pe proceduri proprii, vizate de autoritatea veterinară competentă teritorial;

f) supravegherea PPC prin monitorizarea porcinelor domestice vii, moarte şi a celor bolnave cu semne clinice ce pot fi atribuite şi pestei porcine clasice precum şi  a mistreţilor împuşcaţi  sau morţi  ;

g) înregistrarea adecvată a datelor epidemiologice, aplicarea măsurilor de monitorizare şi control a bolii şi a aspectelor financiare ale programului;

h) asigurarea functionarii Reţelei de monitorizare a pestei porcine clasice la nivel teritorial ;

i) asigurarea parteneriatului cu patronatele şi asociaţiile profesionale de creşterea porcinelor domestice şi  specialiştii din agricultură;

j) schimbarea  statutului epidemiologic al României, in vederea includerii ei in  partea I  Deciziei 2008/855/CE

l) accesul la piaţa comunitară şi la ţările terţe cu porcine vii,  carne proaspătă  şi produse din carne de porc;

m) dobândirea statutului de ţară liberă de pestă porcină clasică.

  În acest sens, reamintim obligatiile ce le revin proprietarilor/deținătorilor conform legislatiei sanitare veterinare in vigoare, si anume:

–          acordarea de sprijin personalului sanitar veterinar implicat in actiunile sanitare veterinare;

–          anuntarea oricarui caz de imbolnavire sau moarte aparut la animale medicului veterinar de libera practica imputernicit (din localitate);

–          anuntarea medicului veterinar din localitate despre intenţia de a cumpăra sau de a vinde porci sau alte animale pentru a primi recomandările necesare, efectuarea examinarii clinice si intocmirea documentelor legale;

–          anuntarea consiliului local despre cumpărarea animalelor, pentru a fi inscrise în registrul agricol;

–          notificarea medicului veterinar din localitate pentru identificarea, înregistrarea animalelor nou aparute in exploatatie (prin fatare) si infiintarea de exploataţii nonprofesionale noi, acolo unde este cazul;

–          anuntarea medicului veterinar a intenţiei de tăiere a porcilor proprii, pentru a fi asomaţi şi examinaţi înainte şi după tăiere, precum şi pentru controlul cărnii, în special examinarea trichineloscopică;

–          anuntarea consiliilor locale in situatii de mortalitate la animale, pentru preluarea acestora de unitati specializate in vederea neutralizarii.

 

 

 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRL DSVSA IALOMIȚA

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️