Acțiuni ale DSVSA de vaccinare contra antraxului și recoltare probe de sânge de la bovine, cabaline, porcine

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița anunță crescătorii și deținătorii de animale că, în perioada martie-aprilie, desfășoară, prin medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, organizați în condițiile legii, acțiuni de recoltare probe de sânge de la bovinele cu vârstă peste 24 luni pentru depistarea leucozei enzootice bovine și a brucelozei bovine, recoltare probe de sânge de la cabalinele cu vârsta peste 6 luni pentru depistarea anemiei infecțioase ecvine, recoltare probe de sânge pentru depistarea pestei porcine clasice de la scroafele care au purcei, de la cele aflate în primele 90 de zile de gestaţie, iar de la scroafele în ultima luna de gestaţie se vor prelevare probe dupa fătare.

vaci

Totodată, vor avea loc vaccinări contra antraxului (cărbune sau dalac) și inspecții în exploatațiile non-profesionale de creștere a animalelor (gospodăriile populației) având ca țintă realizarea unitară a supravegherii pasive prin depistarea animalelor cu semne clinice de boli transmisibile la bovine, ovine, caprine şi suine existente în exploataţii, corelarea animalelor inspectate cu efectivele înregistrate în BND, înregistrarea evenimentelor care nu au fost notificate dar au fost declarate de proprietar la momentul inspecţiei şi calificarea explotaţiilor în raport cu tuberculoza bovină, leucoza enzootică bovină, bruceloza bovină și scrapia.

Aceste acțiuni sunt suportate în totalitate de la bugetul de stat, fără costuri pentru proprietarii/deținatorii de animale dacă au fost respectate prevederile legale în ceea ce privește identificarea și inregistrarea animalelor.

Atunci când în exploatații sunt găsite animale neidentificate cu vârsta mai mare de: 20 zile pentru bovine; 6 luni pentru ovine si caprine; 60 de zile pentru porcine este obligatorie identificarea și înregistrarea acestora, costul mijlocului de identificare (crotaliul) și al manoperei fiind suportate integral de proprietar.

Proprietarilor le revine obligativitatea prezentării animalelor pentru acțiune la data și locul stabilite de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, precum și asigurării sprijinului pentru contenția animalelor.