comenzi la domiciliu cliseru.ro

Acţiunea FOC DE ARTIFICII 2012 – 2013 a fost demarată în Ialomiţa

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/11/2012 | Lege si Ordine

Poliţiştii specializaţi ai Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, împreună cu poliţişti de ordine publică de la subunităţile din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, desfăşoară în perioada sărbătorilor de iarnă 2012 – 2013 activităţi de verificare a legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice, de către persoanele fizice şi juridice.

În cadrul acţiunilor se vor desfăşura verificări la societăţile comerciale autorizate să efectueze operaţiuni cu articole pirotehnice, urmărindu-se în mod special stocurile faptice şi scriptice, respectarea legalităţii operaţiunilor derulate, conform prevederilor Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată.

Poliţiştii vor avea în vedere identificarea importatorilor de articole pirotehnice de pe raza de competenţă, verificarea legalităţii operaţiunilor de import-export, a evidenţierii în actele financiar-contabile a veniturilor realizate, verificarea şi clasificarea articole pirotehnice conform claselor şi categoriilor din care fac parte, având în vedere respectarea legalităţii privind obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, verificarea termenelor de garanţie înscrise pe ambalaje, a traducerilor în limba română şi a categoriilor din care fac parte, precum şi a modului de păstrare, depozitare, manipulare şi folosire a articolelor pirotehnice.

Totodată, vor fi efectuate verificări la societăţile comerciale identificate că au achiziţionat articole pirotehnice, urmărindu-se destinaţiile finale şi traseul de la importator la vânzător, dar şi controale la locurile de desfăşurare a jocurilor de artificii în vederea verificării modului de respectare a normelor legale privind transportul, depozitarea şi manipularea articolelor pirotehnice, precum şi a condiţiilor de executare a focurilor de artificii.

Acţiunea vizează identificarea persoanelor fizice de pe raza judeţului Ialomiţa care desfăşoară operaţiuni cu articole pirotehnice fără autorizaţia legală, documentarea activităţilor ilegale şi luarea măsurilor prevăzute de lege.

Poliţiştii ialomiţeni asigură cetăţenii că vor fi dispuse toate măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea, cu fermitate, atât a comerţului ilegal cu articole pirotehnice, cât şi a folosirii ilegale a acestora.

De asemenea, acţiunile vor viza şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică, precum şi pentru prevenirea producerii unor accidente pe fondul folosirii necorespunzătoare sau ilegale a articolelor pirotehnice.

*Legislaţia în vigoare interzice comercializarea către persoanele fizice a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II – IV, T.1, T.2, precum şi a artificiilor din categoria “obiecte zburătoare luminoase” şi a pocnitorilor din clasa I.

Persoanelor fizice li se interzice confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din categoriile menţionate.

Persoanele juridice autorizate în condiţiile legii  pot folosi aceste obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice doar în interes propriu şi în locurile autorizate. Acestea nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din clasele / categoriile pentru care au fost autorizate.

În situaţia organizării de focuri de artificii cu articole pirotehnice din clasele/categoriile III şi IV, precum şi T.1 şi T.2, sunt necesare acordul primăriei şi al unităţii de pompieri, precum şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărei rază se execută jocuri de artificii.

Este interzisă comercializarea articolelor pirotehnice către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege – 16 ani. Fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 1 an.

SE INTERZICE folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de100 metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţã mai micã de500 metri de instalaţiile electrice de înaltã tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţã mai micã decât cea prevãzutã de reglementãrile în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintã pericol de incendiu sau explozie;
e) în locurile în care existã riscul producerii de alunecãri de teren, avalanşe sau cãderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerãri de persoane;
g) la o distanţã mai micã de 500 m de pãduri.