comenzi la domiciliu cliseru.ro

Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
28/12/2020 | Lege si Ordine

În perioada 02.12.2020 – 08.01.2021, în cadrul Acțiunii de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice, I.T.M. Ialomița va desfășura  acțiuni de verificare a legalităţii privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea articolelor pirotehnice utilizate în activitățile deținătorilor.

Această acţiune este motivată de unele evenimente grave petrecute anii anteriori în țară şi străinătate care s-au soldat cu explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole pirotehnice, ce au fost distruse în totalitate. Aceste evenimente au provocat mari pagube materiale şi chiar umane, repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă considerabilă în jurul acestor depozite.

Un alt motiv care ne determină să desfăşurăm această acţiune este faptul că,  în perioada de sărbători se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către copii sub vârsta de 18 ani.

Obiectivul Acțiunii de control este identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare.

ITM Ialomița a autorizat / avizat  pentru a desfășura activități cu articole pirotehnice  astfel:

  • 3 angajatori pentru a realiza activități de divertisment ;
  • 5 angajatori pentru a comercializa  .

Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Ialomița efectuează controale la toţi deţinătorii de astfel de  articole, pentru a se verifica dacă:

– aceştia sunt autorizaţi conform legii;

-mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege;

-transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale;

-depozitarea acestora este conformă;

-daca nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate;

-articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română.

Toate neconformităţile ce vor fi constatate cu ocazia controalelor care se vor efectua pe perioada derulării Acțiunii de control, vor fi sancţionate conform prevederilor cap. IV din Legea 126/1995, modificată şi completată, coroborat cu prevederile Normei  tehnice de aplicare a Legii nr.126/1995 aprobată prin H.G. 536/2002 modificată şi completată.

În luna decembrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa,în domeniul Relaţiilor de Muncă, şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul Cadru de Acţiuni aprobat de Inspecţia Muncii.

Inspectorii de muncă, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomiţa – Serviciul Control Relaţii de Muncă și Compartimentul Control Muncă Nedeclarată au efectuat un număr de 71 controale, fiind depistaţi  4 angajatori care practicau muncă fără forme legale şi 5 persoane care au lucrat fără forme legale de angajare. Sancţiunile contravenţionale aplicate au fost în număr de 22 din care 12 avertismente și 10 amenzi în valoare de 89.500 lei, din care pentru muncă nedeclarată 3 amenzi în valoare de 60.000 lei.

Deficienţele constatate pentru care s-au aplicat amenzile contravenţionale au fost :

  • Primirea la muncă fără încheierea unui contract individual muncă , anterior începerii activităţii ;
  • Nerespectarea termenelor de transmitere în Revisal a elementelor contractului individual de muncă ;
  • Neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control ;
  • Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal
  • Neeliberarea adeverinţei de vechime în muncă la data încetării contractului individual de muncă ;
  • Nerespectarea prevederilor legale privind munca în străinătate prin detaşarea transnaţională;

Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse 41 de  măsuri cu termene concrete de realizare, urmând ca la data expirarea acestor termene să fie efectuat un  control pentru verificarea modului de îndeplinire a acestor măsuri.

ITM Ialomița, Compartiment Securitate şi Sănătate în Muncă