Absolvenții trebuie să se înscrie ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Absolvenţii promoţiei 2012 pot beneficia de serviciile şi facilităţile acordate de  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a putea beneficia de indemnizaţie de şomaj, aceştia au obligaţia ca în termen de 60 de zile de la data absolvirii să se înregistreze ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în baza de  date a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă Ialomiţa, dacă în această perioadă nu au reuşit să ocupe un loc de muncă.

Neînregistrarea în termenul de 60 de zile de la absolvire duce la pierderea dreptului de a beneficia de indemnizaţia de şomaj.

În urma înregistrării în baza de date a agenţiei, tinerii absolvenţi pot beneficia  de înscrierea la un curs de calificare sau recalificare în una din meseriile solicitate pe piaţa muncii, de instruirea în tehnicile de căutare a unui loc de muncă.

Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor reprezintă o sumă fixă neimpozabilă lunară, în cuantum de 50% din valoarea indicatorul social de referință, în vigoare la data stabilirii acesteia, iar perioada de acordare este de 6 luni.

Absolvenţii trebuie să se prezinte la sediul Agenţiei Locale Slobozia şi la Punctele de Lucru, în vederea înregistrării,  cu următoarele acte:

  • act identitate (original + copie);
  •  act de studiu (diplomă sau adeverinţă de absolvire original + copie);
  •  adeverinţă de la medicul de familie prin care se atestă faptul ca persoana este aptă de muncă ;
  • Certificat de naștere (copie+original)

 

Articole recente:
🟠 Vezi mai multe ştiri din Ialomiţa ➡️