comenzi la domiciliu cliseru.ro

A fost aprobat registrul local al spațiilor verzi din municipiul Fetești

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
04/04/2018 | Locale Ialomita

În ședința Consiliului Local Fetești, susținută miercuri, 28 martie, consilierii au adoptat în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi din municipiu. Acest registru determină o mai bună gestionare a potențialului spațiilor verzi, evidențiază situarea acestora în cadrul localității, potențialul terenurilor, cu implicații asupra siguranței și calității vieții.

În vederea evidențierii spațiilor verzi și a terenurilor degradate din intravilanul municipiului a fost elaborată o hartă digitală, existând astfel posibilitatea inventarierii cât mai corecte, dar și actualizarea informațiilor privind spațiile verzi, arbori, terenuri degradate.

Potrivit calculelor rezultate în urma inventarierii spațiilor verzi din municipiul Fetești, suprafața medie ce revine unui locuitor este de 13,23 m.p., valoare ce se situează mult sub normele prevăzute de legislația europeană, de 26 m.p. Există, de asemenea, 6,6% teren degradat (32.989 m.p. ) , dintr-un total de 466.661 m.p. de spații verzi, cea mai mare parte existând în zona Fetești Gară.

Un subiect discutat a fost, însă, acela privind tăierea controlată a 105 arbori de pe raza localității. Menționăm că pe raza municipiului Fetești există identificați 2.470 de arbori, dintre care 117 au o stare de viabilitate necorespunzătoare.

Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, prin Ocolul Silvic Fetești, împreună cu Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, au reluat la finele lunii martie procedura privind tăierea controlată a celor 105 arbori de pe raza localității, fapt care a creat discuții în rândul cetățenilor.

Șeful DADPP Fetești a explicat celor prezenți că toată această operațiune este una legală, pomii au fost marcați în urma unor verificări, urmând să fie îndepărtați arborii care sunt uscați sau au o stare fitosanitară precară, sunt plantați sub liniile de medie tensiune, pe marginea drumului sau pe axa mediană a acestora, care pot duce la avarii sau deranjamente în rețele electrice și pun în pericol circulația auto și pietonală.

Menționăm și faptul că un consilier a solicitat ca în locul teilor tăiați de pe strada Călărași să fie plantați tot tei, iar șeful DADPP a răspuns că regulamentul prevede ca în locul unui pom tăiat trebuie plantați trei și că va lua în considerare solicitarea.