A fost ales Consiliul Director al Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice Ialomița

În cadrul Adunării Generale a Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice Ialomița, ce a avut loc pe 25 februarie, au fost supuse la vot și aprobate, cu unanimitate de voturi, de către membrii prezenți, funcțiile de conducere ale asociației ce întocmesc Consiliul Director și anume:

nicolae sitaru președinte – Nicolae Sitaru, vicepreședinte – ing. Cristian Constandache, secretar – dr. Romulus Frățilă, membru 1 – ing. Paul Dinu, membru 2 – ing. Costin Telehuz.

Alegerile conducerii asociației au avut loc conform statutului asociației, prin art. 35, pct.1 „Asociația este condusă de către un Consiliu Director, alcătuit din 5 membri: un președinte, un vicepreședinte, un secretar și doi membri” și pct. 4 „Consiliul Director este ales pe o perioadă de 2 ani de către Adunarea Generală, cu excepția cazurilor de retragere (revocare), când se pot organiza alegeri la prima adunare generală”.

Mai multe articole de la obiectiv.net: