9 Decembrie – Ziua Internaţională a luptei împotriva corupţiei

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

dga ialomitaAceastă dată marchează în simbolistica Organizaţiei Naţiunilor Unite, Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Corupţiei, fenomen care, alături de celelalte flageluri ale începutului de mileniu, respectiv terorismul, traficul de droguri şi crima organizată, erodează sistematic eforturile legitime ale autorităţilor statale şi ale forurilor mondiale, întreprinse în direcţia estompării nocivităţii acestei forme de criminalitate.

Însuşi faptul că, cel mai înalt şi reprezentativ for mondial a ales să dedice o zi distinctă luptei împotriva corupţiei, constituie dovada certă a faptului că aria sa de manifestare a cuprins deopotrivă, atât naţiunile cu exerciţiu democratic consolidat, cât şi democraţiile emergente şi statele în curs de dezvoltare, ceea ce impune cu atât mai mult o solidarizare a eforturilor tuturor forţelor responsabile pentru contracararea sa.

Fie că se manifestă sub forma unor acte sistematizate şi profund elaborate, fie că se produc spontan, fără nicio pregătire prealabilă, corupţia rămâne acelaşi fenomen de maximă potenţialitate la adresa interesului general, prin faptul că presupune aprioric negocierea autorităţii publice.
Direcţia Generală Anticorupţie ca structură specializată a Ministerului Afacerilori Interne, reafirmă şi cu acest prilej că va acţiona cu determinare sporită în direcţia prefigurării unui mediu de integritate corespunzător la nivelul personalului ministerului.

La nivel de judeţ, Serviciul Judeţean Anticorupţie Ialomiţa promovează, în activitatea pe care o desfăşoară, obiectivele ce urmăresc îndepărtarea vulnerabilităţilor şi factorilor de risc în vederea oferirii de către personalul M.A.I. ialomiţean a unui serviciu public de calitate, neviciat de fapte de corupţie. Pentru aceasta, solicităm cetăţenilor ialomiţeni să ni se adreseze cu încredere şi să ne sprijine în această luptă împotriva corupţiei.
Cu ocazia acestei zile, elevi ai liceelor din judeţ care au participat la desfăşurarea proiectului ,,Plăteşte ZERO pentru ce ţi se cuvine”, proiect în care Ialomiţa a fost parte alături de alte 5 judeţe, au fost invitaţi la Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti, unde au loc activităţi de celebrare a zilei de 9 decembrie.