comenzi la domiciliu cliseru.ro

5,5% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Ialomița în luna septembrie 2018

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
31/10/2018 | Locuri de munca

La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 5208 șomeri (din care 2260 femei), rata șomajului fiind de 5,5%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,7%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,2pp.

Din totalul de 5.208 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 837 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.371 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.980 șomeri provin din mediul rural și 1.811 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii
Total 5208
< 25 ani 645
între 25-29 219
între 30-39 887
între 40-49 1437
între 50-55 926
peste 55 ani 1094

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (36,4%), urmat de cei cu studii primare și fără studii (33,6%), iar 13,4% au absolvit școli profesionale de arte și meserii.

Șomerii cu nivel de studii mediu și postliceal reprezintă 15,3% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,3%.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3.073 persoane foarte greu ocupabile, 1.490 greu ocupabile, 347 mediu ocupabile, iar 298 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa www.ialomita.anofm.ro.

AJOFM Ialomița – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița