comenzi la domiciliu cliseru.ro

4,93% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Ialomița – luna martie 2021

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
18/05/2021 | Locuri de munca

La sfârșitul lunii martie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.627  șomeri (din care 2.070 femei), rata șomajului fiind de 4,93%, cu 0.66pp peste valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2020.

Din totalul de 4.627  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 1.526 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.101 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.122 șomeri provin din mediul rural și 1.505 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total 4627
< 25 ani 438
între 25-29 181
între 30-39 674
între 40-49 1353
între 50-55 915
peste 55 ani 1066

Somaj Ialomita

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (34,50%), urmati de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (28,42%), iar 16,40% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 18,8% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1.88%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.445 persoane foarte greu ocupabile, 1.352 greu ocupabile, 597 mediu ocupabile, iar 233 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița