comenzi la domiciliu cliseru.ro

4,65% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Ialomița, în luna iulie 2020

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
31/08/2020 | Locuri de munca

La sfârșitul lunii iulie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.351  șomeri (din care 2.049 femei), rata șomajului fiind de 4,65%, cu 0.11 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2019.

Din totalul de 4.351  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 1.004 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.347 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.912 șomeri provin din mediul rural și 1.439 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4351
< 25 ani 579
între 25-29 189
între 30-39 668
între 40-49 1161
între 50-55 802
peste 55 ani 952

Rata Somaj Ialomita

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale  au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (31,16%), urmat de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (29,51%), iar 14,64% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 22,92% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,77%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.084 persoane foarte greu ocupabile, 1.385 greu ocupabile, 588 mediu ocupabile, iar 294 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba&page=0 .

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița