comenzi la domiciliu cliseru.ro

4,60% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Ialomița – luna aprilie  2021

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
10/06/2021 | Locuri de munca

La sfârșitul lunii aprilie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.316 de șomeri (din care 1.954 femei), rata șomajului fiind de 4,60%, cu 0.56pp peste valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2020.

Din totalul de 4.316  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 1.289 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.027 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.122 șomeri provin din mediul rural și 1.505 sunt din mediul urban.

Rata Somaj Ialomita

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total 4316
< 25 ani 369
între 25-29 166
între 30-39 652
între 40-49 1271
între 50-55 850
peste 55 ani 1008

 

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (34,22%), urmati de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (30,25%), iar 16,07% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 17,48% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1.98%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.251 persoane foarte greu ocupabile, 1.284 greu ocupabile, 558 mediu ocupabile, iar 223 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița