comenzi la domiciliu cliseru.ro

4,54% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Ialomița în luna februarie 2020

La sfârșitul lunii februarie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.243  șomeri (din care 1.851 femei), rata șomajului fiind de 4,54%, cu 1.02 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2019.

Din totalul de 4.243  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 942 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.301 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.030 șomeri provin din mediul rural și 1.213 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4243
< 25 ani 354
între 25-29 172
între 30-39 719
între 40-49 1197
între 50-55 849
peste 55 ani 952

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale  au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (34,63%), urmat de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (31,49%), iar 16,74% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 15,78 din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,36%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.682 persoane foarte greu ocupabile, 1.518 greu ocupabile, 629 mediu ocupabile, iar 414 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresahttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița

 

Mai multe articole de la obiectiv.net: