29 mai 2012 – termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale anuale încheiate la 31.12 2012

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi, că în conformitate cu Ordinului MFP nr. 52/2012 persoanele al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună la administraţiile financiare teritoriale, până cel târziu marţi 29 mai 2012, situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2011.

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

Cursul de schimb utilizat este cel comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la  registratura administraţiilor financiare teritoriale ale MFP; la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Noile versiuni ale programelor de asistenţă, utilizate pentru raportările anuale, pot fi descărcate de pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice – Descărcare formulare, unde se regăsesc şi prevederile legale, precum şi instrucţiunile şi documentaţia necesară.

Pentru nedepunerea în termenul legal a situaţiile financiare, amenda este cuprinsă între 300 şi 1000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 si 15 zile lucrătoare. Dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, amenda variază între 1000 şi 3000 de lei, în timp ce, dacă perioada de întârziere depăşeste 30 de zile lucrătoare,amenda poate ajunge până la 4500 lei, dar nu mai puţ de1500 de lei. De asemenea, pentru neîntocmierea şi nesemnarea situaţiilor financiare
anuale, amenda este cuprinsa intre 2.000 si 3.000 lei.