26 martie, ultima zi în care mai pot fi depuse unele declarații și deconturi la Finanțe

OBIECTIV IALOMITA
Publicat de Obiectiv Ialomița

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii că luni 26 martie 2012, inclusiv, este ultima zi în care mai pot fi depuse următoarele declaraţii:

  • Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2012, formular 100.
  • Declaraţia privind impozitul pe profit, formular 101 pentru anul 2011. Menţionăm că persoane juridice plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă au declarat sau nu impozit pe profit la trimestrul IV, au obligaţia depunerii formularului 101.
  • Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2012, formular 112.
  • Decontul de taxă pe valoarea adăugată, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2012, formular 300. Acest decont va fi depus şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA până la data de 10 februarie 2012 .
  • Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
  • Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2012, formular 224.
  • Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2012, formular 390;
  • Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394 pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2012, de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunar.

Nedepunerea la termen a acestor declaraţii se sancţionează conform Codului de procedură fiscală.